Nieuws

De APK keuring, wat en waarom?

Zorg ervoor dat uw voertuig APK goedgekeurd is

Is uw voertuig APK-plichtig? Dan mag u niet de weg op zonder geldige APK. Het is erg belangrijk dat u weet of en wanneer uw voertuig APK goedgekeurd moet worden. Wees gerust, u ontvangt een melding van de RDW als het tijd is voor een APK keuring. Maar wat is die APK keuring nou eigenlijk? En wat gebeurt er als u toch gaat rijden, of onverhoopt zelfs een ongeluk krijgt, in een voertuig dat niet APK gekeurd is? Wij zochten het voor u uit. Lees in dit blog alles over de APK keuring.

Als u post van de RDW ontvangt

Gelukkig hoeft u zelf niet in de gaten te houden of uw APK-plichtige voertuig weer gecontroleerd moet worden via een APK-keuring. De RDW brengt u hier namelijk van op de hoogte. Is het weer tijd voor een APK? Dan is het erg belangrijk dat u deze herinnering opvolgt. U moet binnen uiterlijk 2 maanden actie ondernemen. Doet u dit niet? Dan mag u met uw auto de weg niet meer op. Op het rijden in een niet-APK gekeurd voertuig ontvangt u een boete. Komt u in een ongeluk terecht in dit voertuig? Dan keert de verzekeringsmaatschappij u helaas niets uit. Het is dus erg belangrijk gehoor te geven aan de oproep van de RDW een APK keuring af te nemen.

Wat houdt een APK keuring eigenlijk precies in?

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is (in Europa) een wettelijk verplichte keuring voor de bevordering van de verkeersveiligheid. Deze keuring is ook ingesteld ter bescherming van het milieu. Als u benieuwd bent naar de volledige regelgeving van de APK keuring, dan kunt u een kijkje nemen in de Wegenverkeerswet 1994. Om het u wat eenvoudiger te maken, sommen wij de belangrijkste controlepunten in dit blog even voor u op. Kortweg gezegd wordt uw auto of bus tijdens deze keuring gecontroleerd op de verkeersveiligheid, het milieu en de registratie. Let wel op, de APK is een momentopname. Het zegt helaas niks over de technische staat van uw auto voor de rest van het jaar. Beschouw een geldige APK dus niet als een garantie dat uw auto veilig blijft om mee te rijden.

Wat te doen bij een oproep voor een APK keuring?

Moet uw bus of auto APK gekeurd worden? Dan worden van u de volgende acties verwacht:

  1. Ga op zoek naar een RDW erkend APK-bedrijf
  2. Maak een afspraak bij een RDW erkend APK-bedrijf
  3. Laat u uitvoerig informeren over de kosten van de keuring
  4. Laat de APK-keurmeester van dit APK-bedrijf uw voertuig keuren
  5. Let er op dat u naderhand een APK-keuringsrapport ontvangt (ook bij een afkeuring)

Is het tijd voor een APK keuring?

Moet uw auto, bus of vrachtwagen weer APK gekeurd worden? Ga dan op zoek naar een ervaren en betrouwbare garage. Maak een afspraak met de vakmensen van deze garage en let er goed op dat u een eerlijk bedrag betaalt voor een complete APK keuring.

De ethische keuze van een zelfrijdende auto

De ethische keuze van een zelfrijdende auto

Één van de grootste problemen van een zelfrijdende auto is welke keuze deze moet maken in bepaalde situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een oudere man die oversteekt maar niet aan het opletten is. De auto zal hier dan op moeten reageren en deze oude man voor laten gaan. Waar het dus in grote lijnen op neer komt is welke keuze moet een zelfrijdende auto maken in een noodsituatie.

Hoge Eisen

Voor verantwoord rijgedrag ligt de lat bij algoritmes hoger dan wanneer een mens rijd. De algoritmes moeten verschillende situaties kunnen beoordelen om zo de beste keus te maken in het verkeer. Mensen kunnen handelen vanuit een angstreactie en hierdoor de verkeerde keuze maken. Een algoritme heeft hier geen last van en werkt niet met emoties in het verkeer. Voordat zelfrijdende auto’s op de markt worden gebracht zullen zij moeten voldoen aan strenge eisen.

Proeven met virtual reality

Er is een virtual reality-studie gedaan bij verschillende proefpersonen. De proefpersonen moesten keuzes maken bij verschillende verkeerssituaties. 105 deelnemers kregen een Oculus Rift-bril op, waardoor ze virtueel in een auto konden rijden. Hier werden zo’n 153 verschillende verkeerssituaties voorgelegd.

Was dit waardeoordeel te verwachten

Uit het onderzoek is gebleken dat de bestuurders een mens meer waarderen dan een dier. En een dier is weer meer waard dan een niet levend object. En wanneer het gaat tussen mannen en vrouwen worden mannen eerder opgeofferd.

Softwaremodel

Er zijn verschillende computermodellen opgesteld die een keus maken tussen de ene of de andere rijbaan. Het is van belang dat het model eerst herkend wie er op de rijbaan zit. Vervolgens zal het model de keuze maken of deze op de rijbaan blijft of deze verlaat. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de modellen het menselijk gedrag goed representeren. Ook maken zij dezelfde keuzes bij morele questies.

Meer onderzoek

De ontwikkelingen en toepassingen in techniek groeien exponentieel. Voordat zelfrijdende auto’s aan de massa’s worden gepresenteerd. Is er eerst nog veel en gedegen onderzoek nodig om dit realiteit te maken. Er moeten meerdere testen en onderzoeken uitgevoerd worden om de veiligheid in het verkeer te garanderen.