De ethische keuze van een zelfrijdende auto

De ethische keuze van een zelfrijdende auto

Één van de grootste problemen van een zelfrijdende auto is welke keuze deze moet maken in bepaalde situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een oudere man die oversteekt maar niet aan het opletten is. De auto zal hier dan op moeten reageren en deze oude man voor laten gaan. Waar het dus in grote lijnen op neer komt is welke keuze moet een zelfrijdende auto maken in een noodsituatie.

Hoge Eisen

Voor verantwoord rijgedrag ligt de lat bij algoritmes hoger dan wanneer een mens rijd. De algoritmes moeten verschillende situaties kunnen beoordelen om zo de beste keus te maken in het verkeer. Mensen kunnen handelen vanuit een angstreactie en hierdoor de verkeerde keuze maken. Een algoritme heeft hier geen last van en werkt niet met emoties in het verkeer. Voordat zelfrijdende auto’s op de markt worden gebracht zullen zij moeten voldoen aan strenge eisen.

Proeven met virtual reality

Er is een virtual reality-studie gedaan bij verschillende proefpersonen. De proefpersonen moesten keuzes maken bij verschillende verkeerssituaties. 105 deelnemers kregen een Oculus Rift-bril op, waardoor ze virtueel in een auto konden rijden. Hier werden zo’n 153 verschillende verkeerssituaties voorgelegd.

Was dit waardeoordeel te verwachten

Uit het onderzoek is gebleken dat de bestuurders een mens meer waarderen dan een dier. En een dier is weer meer waard dan een niet levend object. En wanneer het gaat tussen mannen en vrouwen worden mannen eerder opgeofferd.

Softwaremodel

Er zijn verschillende computermodellen opgesteld die een keus maken tussen de ene of de andere rijbaan. Het is van belang dat het model eerst herkend wie er op de rijbaan zit. Vervolgens zal het model de keuze maken of deze op de rijbaan blijft of deze verlaat. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de modellen het menselijk gedrag goed representeren. Ook maken zij dezelfde keuzes bij morele questies.

Meer onderzoek

De ontwikkelingen en toepassingen in techniek groeien exponentieel. Voordat zelfrijdende auto’s aan de massa’s worden gepresenteerd. Is er eerst nog veel en gedegen onderzoek nodig om dit realiteit te maken. Er moeten meerdere testen en onderzoeken uitgevoerd worden om de veiligheid in het verkeer te garanderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *